You are here: Homepage > Archive > Estyn Allan 2002-2005
Chwilio

Testun yn unig
Map y safle
Archif

 

Branching Out England
Hafan

Ynglŷn ag Estyn Allan
Llyfrau
Prosiectau
Adnoddau
Cysylltiadau
Hyfforddiant
Rhestr bostio

 
< tudalen flaenorol | English | Cymraeg
Croeso

Prosiect tair blynedd newydd ar gyfer darllenwyr, syn uno pob gwasanaeth llyfrgell yng Nghymru. Mae gwybodaeth am y prosiect a manylion cyswllt ar gyfer pawb syn ymwneud r prosiect, ar gael yma.

Adroddiad terfynol - am ragor o wybodaeth cysylltwch :
Sue Mace, Aberystwyth - email: scm@aber.ac.uk

Cliciwch yma i weld/lawrlwytho dogfen Rhaglen Cynhadledd Estyn Allan

NEWYDDION: Mae cyllid wedi cael ei ddyrannu gan CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru, is-adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru, i roi blwyddyn arall I www.givemeabreak.org / www.cyfleiddianc.org. Maer adnodd iaith Cymraeg/Saesneg unigryw hwn yn rhoi cyfle gwych i ddarllenwyr Cymru ddarganfod llyfrau newydd, pob un ohonynt ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus.

Cefnogir gan grant Loteri ‘Celf i Bawb’, Cyngor Celfyddydau Cymru
   
Ymunwch â Rhestr Bostio Estyn Allan
Cliciwch yma i dderbyn y newyddion diweddaraf

Rheolir www.branching-out.net gan Opening the Book
Cysylltwch ni admin@branching-out.net